هدفمندی یارانه ها طرحی مهم و خوب است که اگر بخواهیم مثالی برای آن بیاوریم می توانیم به کشور آلمان اشاره کنیم که حدود 150 سال پیش چنین طرحی را اجرا کردند و موفقیت های شایان توجه ای برایشان هموار شد و ما با تمام وجود از این طرح ملی استقبال می کنیم و از دولت محترم می خواهیم که در شنبه شب (بعد از خبر سراسری 21 در شبکه 1) به تمام شبهات به صورت واضح و شفاف پاسخ داده شود تا مردم به شایعات توجه نکنند. 

ایران

منبع: مدیر وبلاگ