ژاپن 2025 سرزمینی جذاب برای مردم
یکشنبه 26 خرداد 1387

تدوین چشم‌اندازهای بیست ساله اکنون به یک رویه در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه تبدیل شده است که نگاهی به اهداف مندرج در اسناد چشم‌انداز این کشورها می‌تواند برای برنامه‌ریزان کشور موثر باشد.

 

ایران 1404، به دلیل اهمیت اسناد چشم‌انداز در کشورهای توسعه‌یافته بخشی از سند چشم‌انداز کشور ژاپن در افق 2025 را منتشر می‌کند.

بر اساس سند چشم‌انداز ژاپن، این کشور در افق 2025 به کشوری جذاب برای تمامی مردم جهان تبدیل خواهد شد.

فدارسیون فعالیت‌های اقتصادی ژاپن (Keidanren) در سال 1970طرحی را برای خلق ژاپن نوین تحت عنوان Action 21 پیشنهاد کرد. در ابتدا، چشم‌انداز 2010 و سپس چشم‌انداز 2020 و در حال حاضر چشم‌انداز 2025 توسط فدارسیون فعالیت‌های اقتصادی ژاپن ارائه شده است.

در چشم‌انداز 2025 پس از ذکر دهه آخر قرن بیستم تحت عنوان ”دهه تباه شده برای ژاپن”، بیان شده که فدارسیون فعالیت‌های اقتصادی برای ژاپن 2025 چنین چشم‌اندازی را آورده است:

”کشوری که قدرت خود را مجدداً بدست آورده است و تبدیل به یک سرزمین جذاب برای مردم سراسر دنیا شده باشد.”

به گزارش ایران 1404، اهداف چشم‌انداز 2025 ژاپن در سه سطح ذیل تعریف گردیده است:

1- سیاست اقتصادی: اصلاحات امنیت اجتماعی و سیستم مالیاتی جرقه رشد پاینده با رهبری بخش خصوصی را خواهد زد.
2- ساختارهای اجتماعی: توجهات جدید به مردم‌سالاری، کشوری را ایجاد خواهد کرد که متکی به قدرت مردم خود می‌باشد.
3- پیوندهای بین‌المللی: همبستگی تنگاتنگ بین ژاپن و همسایگان شرق آسیا، موج توسعه منطقه‌ای را خواهد برانگیخت.

1- سیاست اقتصادی

اصلاحات امنیت اجتماعی و سیستم مالیاتی جرقه رشد پاینده با رهبری بخش خصوصی را خواهد زد.

1-1 ساخته‌شده توسط ‍ ژاپن

بر این اساس ژاپن اصول مدیریت شراکتی را به اقتصاد خود اعمال خواهد کرد. همچنین استفاده از خلاقیت ذاتی و تکنولوژی ایجاد می‌نماید و منابع سایر کشورها برای ایجاد ارزش برای خودشان و جهان مهار می‌نماید.

2-1 توجه به محیط زیست

ژاپن اقتصاد خود را حول مفاهیمی همچون مواد قابل بازیابی و حفاظت از محیط زیست بین‌المللی، رواج رقابت‌پذیری صنعتی در فرآیند، پایه‌ریزی مجدد خواهد نمود.

3-1 بهبود وضعیت زندگی

ژاپن فضای زندگی مطلوب و با کیفیت را برای مردمانش ایجاد خواهد نمود، محیط‌های شهری کاربردی تعبیه خواهد نمود و جوامع را در راستای رضایت واقعی ساکنان احیا خواهد نمود.

2- ساختارهای اجتماعی

توجهات جدید به مردم سالاری، کشوری را ایجاد خواهد کرد که متکی به قدرت مردم خود می‌باشد.

 1-2 حکومت جمعی

ژاپن حکومت جمعی اتحادیه‌هایش را بهبود خواهد بخشید، محیط اقتصادی را ایجاد خواهد نمود که در آن افراد بتوانند استعدادهای خود را بطور کامل گسترش دهند و از آن بهره ببرند.

2-2 خودمختاری منطقه‌ای

ژاپن سیستمی از ایالت‌های خودمختار و بزرگ شکل داده و قدرت بیشتری را به دولت‌های محلی انتقال خواهد داد، به جوامل شانس مهار پتانسیل‌هایشان و رواج شبکه‌های گسترده از افراد را اعطا خواهد نمود.

3-2 انتخاب شیوه زندگی

ژاپن محیطی را ایجاد خواهد کرد که به ساکنانش فرصت بدهد تا به سطح زندگی بالا نائل شوند تا آنها گستره‌ای از چالش‌ها را تقبل کنند و گزینه‌های گوناگون را تجربه نمایند.

4-2 پذیرش تنوع

ژاپن چامعه‌ای را بنا خواهد نمود که در آن مردم از سراسر دنیا بتوانند در آسایش زندگی کنند و در شیوه‌های هدفمند مشارکت کنند و مزه تلاش‌ها و استعدادهای خود را بطور کامل دریافت دارند.

3- پیوندهای بین المللی

همبستگی تنگاتنگ بین ژاپن و همسایگان شرق آسیا، موج توسعه منطقه‌ای را خواهد برانگیخت.

1-3 گشایش کشور

برای سومین بار در تاریخ مدرن، ژاپن خود را بسوی جهان گشوده خواهد نمود، دسترسی گسترده به بازارهایش را ایجاد خواهد کرد، و رشد اقتصادی و رقابت را برخواهد انگیخت.

2-3 اقتصاد شرق آسیا

ژاپن در راه ایجاد منطقه آزاد تجاری در شرق آسیا پیشگام خواهد بود، منطقه‌ای از نیروی عظیم حیات و تنوعی که بواسطه آن به کانون اصلی فعالیت‌های اقتصادی در جهان تبدیل خواهد شد.

3-3 آزادی و مشارکت

ژاپن بوسیله فراهم نمودن انتقال آزاد کالا، مردم، خدمات، سرمایه و اطلاعات و تقویت توسعه اقتصادی و رفع مشکلات جهانی، همگرایی در شرق آسیا را تقویت خواهد نمود.

منبع: