دانشگاه تهران

رکود علمی مفهومی است نظری که در قالب آیین نامه ها و قوانین اجرایی مفهوم عملی پیدا می کند.

سال 1348 با هدف جلوگیری دانشگاه های ایران از کم کاری و احیانا سستی برخی استادان موضوع رکود علمی وارد ادبیات دانشگاهیان شده و در همان روزها به یک قانون تبدیل می شود.

·         در صورتی که رکود علمی، عدم صلاحیت و کفایت هیئت علمی دانشگاه ها یا موسسه ای برای انجام فعالیت های پژوهشی و یا آموزشی به دلایلی برای رئیس آن مورد سوال قرار بگیرد ، یک کمیته سه نفره تشکیل می کردند و آن را بررسی می کردند؛ اگر این محقق میشد موضوع از طرف رئیس آنجا به هیئت ممیزه ارجاع داده می شد و در انجا پس از بررسی نهایی دو اتفاق صورت می پذیرفت:

1- اگر فعالیت استاد طولانی بوده طبیعتا می رفت در فاز بازنشستگی که با یک تبصره انجام می شد

2- اگر فعالیت کمتر بود بازخرید می شد

در دهه هفتاد معاون آموزشی وقت یکی از مصداق های رکود علمی را نیاوردن پایه 3 سال متواری استاد را مطرح کرد که آن یکی از این مصداق هاست.

یک دانشجو: بعضی از استادان منابع علمی شان به روز است اما بعضی دیگر نه و در همین 20 سال یک مطلب را تکرار می کنند.

دکتر میر سپاسی- عضو هیئت علمی داشگاه تهران می گوید: کسی است که 20 سال است که استادیار است، نه دانشیار شده، نه استاد، یکی از مسئولین می گفت یه چنین آدمی طوطی است و معلوم است هیچ تولیدی ندارد.

در ادامه گفتند: من دانشکده هایی که می روم و هستم، می بینم به همون مقداری که در اتاق ها بسته بوده العان هم بسته است، یعنی اون جوری نیست که استادان سر ساعاتی که موظفند بنشینند و کار علمی کنند.

 

کامران داشجو

کامران دانشجو- وزیر علوم در این باره گفت: فرد می بایست در سال حد اقل امتیاز را بیاورد، حداقل امتیاز بسیار بسیار پایین است، یعنی اگر فرد یک مقاله داشته باشد، حداقل در پژوهش را می آورد، الا تعدادی بسیار معدود که حداقل امتیاز را نمی آورند و از شما می پرسم، بگویید که باید چه کار کرد؟

البته جناب آقای دانشجو شما باید به عنوان وزیر علوم و تحقیقات بگویید اما در این باره توجه شما را به این سخنان دعوت می کنم:

یک دانشجو: اگر فیلترهایی که  برای ارزیابی دانشجو وجود دارد که انقدر دقیق و سخت است، برای استادان در هیئت علمی نیز باشد بسیار خوب است.

دکتر عاملی- دانشیار دانشگاه تهران: شما اگر در دانشگاه های معتبر دنیا مشغول کار شوید، شما را استخدام دائم نمی کنند، این که ما سه نوع عضویت داریم که اگر عضویت پیمانی هم شوید دائمی به شمار می روید.

موضوع رکود علمی دانشگاه ها مسئله ی قابل تعارفی نیست، اگر قرار است بر اساس سند چشم انداز به کشور اول منطقه تبدیل  شویم و شتاب توسعه را چندین برابر کنیم باید هم تراز با حاکم شدن ضابطه ها در همه ی مسائل کشور به این موضوع هم توجه داشته باشیم که کرسی استادی در دانشگاه ها در واقع همان موتور تحرک علم است و اندیشه و تولیدات استاد است که ارزش افزوده فراوانی را به ارمغان خواهد آورد.

منبع: واحد مرکزی خبر