آقای مرندی(عضو هیئت علمی دانشگاه آمریکا و تهران)در برنامه راز چنین در مورد رسانه ها گفتند:بی بی سی سعی می کندتا آنجایی که می شود، همه ی جریان ها را  طوری هدایت بکند که کمترین ضرر را ببیند‍؛ مثلا در دعوت کردن بنده به عنوان مهمان در موضوع همین مناظره ها که شرکت کردم، اون کسی که قول داده بودن در تیم من و با من باشد، یکدفعه گفتند که ایشون نمی آید و بعد معلوم شد که اصلا با ایشون صحبتی نشده است و به این شکل خواستند بنده را جذب کنند.

اون طوری که من فکر می کنم ما باید از هر فرصتی که به وجود می آید، نهایت استفاده را ببریم و به رسانه های غربی کمتر توجه کنیم و پای رسانه های آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین را در ایران محکمتر کنیم، چون این ها منصف ترند و از طرفی باید رسانه ی خودمان را تقویت کنیم. 

منبع:مدیر وبلاگ صفیر چشم انداز ایران