بسم الله الرحمن الرحیم*

وقتی که بحث هدفمندی یارانه ها پیش کشیده می شود بعضی ها به دلیل وجود شایعه ها از ان وحشت می کنند و بعضی نیز با غرض مردم را از هدفمندی یارانه ها و دولت و نظام و دین! می ترسانند...

مردم فکر کنید و خودتان تصمیم بگیرید که چه چیزی خوب است

اسراف یا صرفه جویی

اقتصاد آزاد یا وابسته به دولت

قاچاق و مسایل حاشیه ای آن یا عدم آن

صرف درآمد نفت برای پرداخت یارانه یا صرف آن برای عمران و آبادانی وتوسعه

این طرح، طرحی است که نه فقط در پیشرفت داخل کشور بلکه به پیشرفت بین المللی نیز منجر خواهد شد

 توجه داشته باشید که این مسایل کاملا کلی است و کارکردهای مثبت ریز آن را با مسایلی چون صرفه جویی و... در زندگی تان مشاهده خواهد شد.

موفق و سربلند باشید

منبع: مدیر وبلاگ