بسم الله الرحمن الرحیم

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت؛

نهم دی بود، ما شنیده بودیم که این روز مردم در دفاع از هتک حرمت به ساحت سالار شهیدان یه میدان انقلاب می آیند. ما هم یک ساعت قبل از ساعت گفته شده به آنجا رفتیم. از محله خودمان که راه افتادیم حدود 50-60 نفر بودیم اما وقتی به میدان پاستور رسیدیم انتهای جلو و عقب معلوم نبود و ما همه به آن روز با شکوه افتخار می کنیم و رشک می ورزیم.

نهم در تجلی اراده ی ملی در برابر چندی منافق و تحریک شده بود

نهم دی تجلی دموکراسی واقعی است(به معنای واقعی آن)

نهم دی تجلی شکست حریصان این آب و خاک بود

نهم دی تجلی ولایت مداری ملت رشید ایران بود

نهم دی تجلی...      (خودتان ای ملت سربلند بهتر از من می دانید چه بگویم)

موفق باشید

منبع: مدیر وبلاگ