بسم الله الرحمن الرحیم

سوالی که در اینجا مطرح است، این است که چرا در تونس و مصر و ... بدون خون ریزی و کشتار اعتراضات خوابید اما در بحرین و یمن که در آن شیعه بیشتر به چشم می خورد همچنان بسیار فجیح کشتار در حال صورت گرفتن است؟

اگر شما می دانید، بگویید ما منتظر پاسخ شما هستیم؟!!!

مسلمانان عزیز به گوش باشید که جهان استعمار در حال بر هم زدن اتحاد مردم در منطقه است

مسلمانان به هوش باشید که ما را غارت کردند

مسلمانان به هوش باشید که وقت بیداری است

بنده اخبار را کم و بیش نگاه می کنم و می بینم که آمریکایی دوستی در این منطقه است که پرده ی حیا را دریده و بدتر از آمریکا به مسجد و حسینیه و قرآن اهانت می کند

البته العان به دلیل داشتن آزمون کنکور نمی توانم وبلاگم را به روز کنم اما در این موقع حساس وظیفه خودم دانستم که به کافی نت بیایم و ایم مطالب را بنویسم...

التماس دعا