در رسمی شدن دین اسلام در آلمان سهیم باشید
http://img.tebyan.net/Big/1389/09/109091217289761941748194217254431589.jpg

Gehört der Islam zu Deutschland ?

به گزارش شیعه آنلاین، دین مبین اسلام هنوز در کشور آلمان به رسمیت شناخته نشده است. اخیرا یک مؤسسه دینی برای رسمی شدن دین اسلام در آلمان رفراندمی برگزار کرده و از کاربران اینترنتی خواسته که نظر خود را در این مورد بیان کنند.
متأسفانه به دلیل عدم توجه مسلمانان به این رفراندم، تا به این لحظه تعداد مخالفان رسمی شدن دین مبین اسلام و آنهایی که به گزینه “خیر” رأی داده اند، بیشتر از موافقان و آنانی است که به گزینه “بله” رأی داده اند.
از همین رو از تمام مسلمانان درخواست می کنیم با وارد شدن به لینک این سایت که در ذیل این خبر قرار دارد، در این رفراندوم شرکت کنند و برای رسمی شدن دین مبین اسلام در آلمان رأی بدهند.
گفتنی است گزینه “JA” به معنی “بله” است.
 
 
راهنما:
 

سه گزینه وجود دارد که فقط یکی را می توانید با کلیک بر روی دکمه ی دایره انتخاب کنید .
 
Ja = بله ( موافقت با رسمی شدن اسلام در آلمان )
 
Nein = نه ( مخالفت با رسمی شدن اسلام در آلمان )
 
Weiß nicht. / Ist mir egal. = نمی دانم / اهمیتی نمی دهم ( رأی ممتنع )
 
و در پایین دو کلید قرار دارد :
 
Zur Auswertung = مشاهده ی نتیجه نظر سنجی
 
Stimme abgeben = رأی دادن