بسم الله الرحمن الرحیم

عبرت

تصویر این دو فرد را ببینید و قضاوت کنید...

توضیح:ایمن نور(سمت راست) سیاستمدار مصری و رئیس حزب فردا، در انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال 2005 رقیب حسنی مبارک بود و بر اساس آمارهای دولتی، وی با هفت درصد آرا پس از حسنی مبارک در جایگاه دوم ایستاد.
ایمن نور در دسامبر همان سال به اتهام ارائه اسناد و مدارک جعلی به هنگام ثبت حزب متبوع خود( که از نظر طرفداران وی پاپوش و توطئه بوده)، دستگیر و به پنج سال حبس محکوم شد اما در سال 2009 از زندان آزاد گردید.