در مرداد سال 1386 در یکی از وزارت خانه ها به منظور ارتقا برخی کارکنان دوره فشرده برنامه ریزی استراتژیک برگزار گردید. من به عنوان میهمان در این دوره شرکت کردم.
در ابتدای جلسه مدرس دوره مقداری درباره چشم انداز و نقش از آن در برنامه ریزی استراتژیک توضیح داد و سپس از حاضرین خواست تا بگویند کدام قسمت سند چشم انداز به وزارت خانه آنها مربوط است. یکی از حاضرین گفت ماده 167 دیگری گفت جلد دوم و ... وقتی مدرس دوره پرسید اصلاً می دانید از نظر حجم سند چشم انداز چقدر است؟ کسی پاسخ درستی نداد. سپس وقتی مدرس دوره گفت اصل سند چشم انداز در حدود نصف صفحه است، همه حاضرین بهت زده همدیگر را نگاه می کردند
با همه خون دلی که مقام معظم رهبری و سایر دلسوزان نظام می خورند آیا می توان توقع داشت که این چشم انداز به سرانجامی برسد!!!؟
منبع: خبرگذاری الف
تاریخ انتشار : دوشنبه 17 خرداد 1389 ساعت 16:49