بسم تعالی

عزیزان حتما ما را از دعای خیرتان در این شب های عزیز محروم نفرمایید