بسم تعالی
«حدس بزنید این عکس چیست و یا کجاست؟»

وقتی شکر در آب حل شود، این شکلی می‌شود ...

دانش‌های بنیادی - این تصویر که ویکتور بازول برای نشنال‌جئوگرافیک گرفته، بلورهای شکر (سیکروز) را وقتی در آب حل شده‌اند، با بزرگنمایی زیاد نمایش می‌دهد که شبیه به شیشه‌ای رنگ‌آمیزی‌شده به نظر می‌رسد.

منبع:دانش های بنیادی