بسم تعالی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ادعای یکی از خبرنگاران که مدعی شد کارمندان یکی از شرکت‌های در رابطه با گروه امیر منصور آریا 5 ماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند گفت: شرکتی که شما نام می‌برد نمی‌شناسم و به نظرم امکان ندارد شرکتی باشد که 5 ماه کارمندانش حقوق نگرفته باشد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در رابطه با محاسبه یک روز زندان انفرادی به جای 10 روز زندان عادی از او سؤال پرسیده بود گفت: بخش‌های از سؤال شما که آن را منتسب به قضات کرده بودید و همچنین گفته بودید رئیس دستگاه قضا این درخواست را کرده صحت ندارد.
دادستان کل کشور گفت: رهبر معظم انقلاب چندی قبل در دیدار با اعضای دستگاه قضا عنوان کردند که بهتر است حتی الامکان قضات فردی را به زندان انفرادی محکوم نکند زیرا زندان انفرادی شرایط سختی دارد و هر روز آن مانند 10 روزی عادی است.
وی گفت: ایشان نسبت به دشواری زندان انفرادی تذکر داده بودند اما درباره اینکه حتماً این اتفاق بیفتد و زندان انفرادی هر روزش 10 روز زندانی عادی محاسبه شود صحت ندارد.

منبع:خبر آنلاین