بسم تعالی

در مراسم تقدیر از برگزیدگان بخش تجلی اراده ملی سی امین جشنواره فیلم فجر  علی استون نیز حضور داشت که پس از دریافت جایزه ای از وزیر ارشاد گفت: من در دانشگاه پرینستون تاریخ خواندم و در مورد مسیحیت و اسلام مطالعه زیادی کردم و به انتخاب شخصی خودم به دین اسلام روی آوردم که یک دین بسیار خوب و فوق العاده است.

از این خبر چه برداشتی دارید؟

?How do you take this news

Sean Stone