بسم الله الرحمن الرحیم

مستند نماهنگ سخنرانی تکان دهنده حجه الاسلام پناهیان در مورد رسانه و فتنه88

 

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://safir1404.persiangig.com/video/rasane)~1.avi