برای دانلود فیلم سفیر امید اینجا کلیک کنید:(1.8 مگابایت)
http://www.irane1404.com/UserFiles/download/safir-Omid.wmv

منبع: ایران 1404