امام على علیه السلام  

اَلغِلُّ یُحبِطُ الحَسَناتِ؛
کینه، خوبى ها را نابود مى کند.

(غررالحکم، ج1، ص 168، ح6429)

********************************
امام على علیه السلام

مَنِ اطَّرَحَ الحِقدَ استَراحَ قَلبُهُ وَلُبُّهُ؛
هر کس کینه را از خود دور کند، قلب و عقلش آسوده گردند.

(غررالحکم، ج5، ص 326، ح8584)

********************************
رسول اکرم صلى الله علیه و آله

تَهادَوا فَإِنَّها تَذهَبُ بِالضَّغائِنِ؛
به یکدیگر هدیه بدهید، زیرا کینه ها را از بین مى برد.

(کافى، ج5، ص 144، ح14)